Liên hệ

Công ty TNHH TÍN CƯỜNG THÀNH


Địa chỉ: 297 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng


Điện thoại : 0511.2208379 

Fax           : 0511.3937635


Email        :
tincuongthanh@gmail.com; admin@tincuongthanh.com

Website     : www.tincuongthanh.com


HOTLINE

Giám đốc: Nguyễn Thanh Liêm

Mobile: 0905 260479

Email: thanhliem@tincuongthanh.com

Phó giám đốc dự án: Nguyễn Tiến Dũng

Mobile: 0905 556979

Email: tiendung@tincuongthanh.com 

Kế toán trưởng: Nguyễn Thanh Hằng

Mobile: 0985 074222

Email: thanhhang@tincuongthanh.com